Projecten

Samenwerking tussen kerken en Evangelie verspreiders.

Wereldwijd worden steeds meer mensen actief in het verspreiden van het Evangelie in woord en kracht en dat is goed nieuws! Niet alleen de  mensen die aangeraakt worden op straat, maar letterlijk waar u ook bent of wat u ook doet. iedereen kan nu via onze app gekoppeld worden bij een christelijk geloofsgemeenschap bij hen in de buurt. Hierdoor ontstaat er direct een relatie tussen de kerk en de aangeraakte persoon.

One for Christ is de oplossing om niemand meer aan hun lot over te laten, want een aanraking van Jezus mag geen herinnering worden, maar juist een start van een nieuw leven en een mooi avontuur.

Kijk op de website van One for Christ voor meer info.

 

Help ons met het verspreiden van het Evangelie, want het redt mensenlevens.